Sunday, March 22, 2015

मेरो पुतिको प्वल ठुलो पारीदेउ


टिन्न तिन्न्न तिनितिन गरी फोन को रिङ्गतोने घन्न्किएपची पख त एक्चिन को रहेछ फोन उथौन भनी रोजिन ले टेबल बाट आफ्नो मोबाईल उथैइ अनी मलाई यीएे सुश्मा को फोन।।।।। चिस चिस्स गर्दै चोर्नी आउन्ल आफ्नो ओथ्मा रखेर मलाई चुप लग्न भनिन। टेस्पची म पनि चुप लगेर रोजिन को कन्मा आएर कान थदो परेर कुर सुनेन। सुश्मा ले भनिन ल म पाँच मिनट म त्यहाँन अैइपुग्छु तर किन हो यर्‍ एसरी आकाशमात बोलएकी। जिन भएनी यहाँन अैइजे न पहिले अनी बताउन्छु क्य प्लिज, रोजिन ले भनिन। ओके ओके ल म हिंडेन। 
कसैले धोकमा ढंग धङ्ग गरेको आवाज आयो अनी रोजिनले पक्कै पनि यो त सुश्मा नै हुनुपर्छ भनी ढोका खोल्न गयीन्न। णभन्दै सुश्मा पओ रहेचिन्न। अनी रोजिन ले भनिन अगी त पाँच मिनट म यहाँन अैइपुग्छु भनेकी थीस त क् भयो त दस्स मिनट भाईसक्यो त किन पाँच मिनट धिल नि। ट्राफिक जाम म परेन तेसैले नि, तलाई त थाहा नै छ नि अज्कल्को ट्राफिक, सुश्मा ले जवाफफ दीईन्न। 
अनी आँखान को ईसरले सुश्मले मलाई देखौदै रोजिन सँग सोधिन्न। मेरो दाई हो अर्थत मेरो काँचो उन्क्ल्को छोरा हो क्य बुजिस्स, रोजिनले मलाई देखौदै भनिन्न। 
तेस्पची मैले "ही।।।।।" भ्ने। अनी उन्ले पनि "ही" भनिन। बस्न त्यहाँन भनी सोफ तिर औन्लले देखौदै भनिन रोजिनले। सुश्मा सोफ म गएर बसिन। उन्ले तिघ्त जिन्स को पन्त र तिघ्त टीसर्ट लगएकी थिन्न। उन्को सन सन दुध्को पोको अलक्कै छुट्टीएक थीए। उन्को शरीरको बनओत नै चर्लङै छुट्टीएको थीयो। म चन्ही तेही हेर्दाइ थुक निल्ल थालेन। ओि तैले एसरी आकाशमत मलाई किन यहाँन बोलएकी नि? अघी भन्छु भनेको होइन? सुश्मा ले प्रश्न गरिन। तेसै तलाई भेट्न मन्न लगेर बोलएको नि किन हम्ले अब तलाई बोलौन पनि नहुने भयो कि क्य हो हन? रोजिनले जवाफ दीईन्न। ह्याअ।।। तेसो होइन क् मात्रै किन हो भनेको क्य। ए ठिकै छ सछी नै मैले तिमीलाई भेट्न बोलएको हो क्। ल मेरो दाई सँग गफ्फ गर्दै बस म कफि बनएर लिएर आउन्छु नि ल। सुश्मा ले हुन्छ भनिन। अनी रोजिन किचेन तिर लगिन्न। 
मैले उनी सँग गफ्फ गर्ने बाटो खोजे अनी थाहा नभये जसरी "तिम्रो नाम क् हो?" भनी सोधेन। सुश्मा, उन्ले भनिन। अनी लस्त नेम चन्ही क् हो नि? "सेर्प" अनी हजुरको नाम चनी क् हो नि? "सन्जएे, सञ्जय के.सी", मैले भने। अा।।। फेरी मैले सोधेन, तिमी पनि रोजिन सँगइ पढ्छौ हो? हजुर, रोजिन र म एउटै क्लास अनी एउटै सेक्तिओन म पढ्चौन। रोजिन त बोर्ड टोप्पेर हो हाम्रो स्कुल को अन्द "शे इज माइ बेस्ट फ्रेन्ड। षे इज सो फ्रेन्डली, ब्रिल्लिअन्त अन्द को-ओपेरतिवे तू। आइ लभ हेर वेरी मुच। ठत इज थे रेअसन व्हाइ इ'म हियर राईट नोव विथ हेर वन कल। इ'म अल्वय्स रिडएे तो हेल्प हेर अत अनी टाईम अत अनी मोमेन्त।" सुश्मा ले जवाफ दीईन्न्।सुन्ले ईंग्लिश फुरएको देखेर म त दाङ परेरा हेरिरहे उन्को मुख्मा मात्रै। अनी दाई ह्जुर्ल क् भयो? सुश्मा ले सोधिन्न। म झसँग भएर होइन केही होइन, तिम्रो ईंग्लिश देखेर अछामम्मित भएको नि भनी प्रसम्स गरिदीईएको त उनी खुशी हुँदै "ठन्क्योउ दादा" भन्दै अनी हजुर चाँही कती क्लास म पढ्नु हुन्छ नि? सोधिन्न। म ११ क्लास म पढ्दै छु। एस्पली पोखर बाट स्।ल्।क दीएर यहाँन कलेज पढ्न भनी यहाँ आएको। अा।।। होर अनी हजुरको प्धै कस्तो चलाई छ त। एकदमएे राम्रो चल्दै छ। तेस्पची मैले रोजिनलाई केही बहन बनएर एक्चिन बहिर जन आग्ग्रह गर्दै एउटा मेसगे पथएन उन्को मोबाईल म। 
रोजिन ले कफि लिएर अैइन्न अनी टेबल म रखिदीईएर , मलाई औन्ती ले खै किन हो चित्तो यहाँन आउन भन्नुभएको छ तेसैले तिमीहरु यो कफि खाँदै गफ्फ गर्दै गर्नु म एक्चिन म अैइहल्छु। मैले नाटक परेर सोधेन किन र, क् भयो र? तिमीलाई एक्कासी मेरो ममी ले बोलौनु भएको। खोइ मलाई त थाहा भएन, ल तिमीहरु बस्दै गर म एक्चिन म आउन्छु, हुन्छ सुश्मा? ह्म्म।।। ठिकै छ ।।। ओके। तर छिटो अैजो नि ल। ल ल म जती सक्दो छिटो आउन्छु भन्दै रोजिन ले ढोका धेपेर गयीन्न। अनी फेरी हामी एक अर्क तिर हेर्दाइ हस्न थालेउ 
हजुर किन हास्नु भएको? उन्ले लजलु स्वोर म सोधिन्न। मैले पनि चिल्लिदै भनी तिमी चन्ही किन हाँसेको नि? ए म त तेस्सै हसेको। 
अनी मैले भने टि.भी हेर्ने हो। हुन्छ हेरौन न त उन्ले भनिन। तेस्पची मैले टि.भी खोले। कस्तो सन्जोग "स्तर गोल्ड" च्यानल म "अशिक", अ सेक्सी मुभि दीईरहेको रहेछ। अनी मैले भने एही फिल्म हेर्ने हुन्छ। उन्ले पनि हुन्छ भनिन्न। हिरो हिरोईन अन्गालो हलेको, किस गरेको अनी यस्तै यस्तै काउकुती अनी एमोतिओन गराउने स्केने हरु दीईरहेको थीयो। केही बेर्‍ टि.भी हियर पछी मैले आउ न एहिन बेद म सुतेर हेर, सोफ म बस्द बस्द खुट्टा पत्त्यार नै लगिसक्यो होल। लाज्ज मन्दै होइन एहिन ठीक छ भनिन्न। फेरी मैले धेरै कर्‍ गरेपची उन्ले अन्तत बेद म आउन रजी भयीन्न। उनी बेद म अैइन्न र लज्ज अनी अफ्थेरो मन्दै चेउ म अलक्क सुतेर टि.भी हेर्न थालिन्न। उन्को ध्द्कन तेज्ज हुनुको साथै फके पुरै रातो भएको थियो। यो द्रिश्य देखेर मेरो भाई जुर्मुर्यौन थालयो 
टेस्पची बिस्तारै म उनी भये तिर आउन थालेन। अनी उनी सँग छोएर सुतेन। उनी त झन्न पुर रातो हुँदै एक तरो टि.भी तिर हेर्न थालिन्न। फेरी मैले मेरो दहिने हत्ले उन्को कन्ध म हल्क सुम्सुयौन थालेको त उनी उत पती कोल्ते पारीदीईन्न। आगोमा घी थपे जस्तो भयो। तेसैले मैले बिस्तारै उन्को धद तिर हात्ले सुम्सुम्यौन्दै उन्को चाक को पुथ सम्मा पुगेन। अनी बिस्तारौ देब्रे हात्ले धन्दा तिर मुसर्दै दहिने हात लाई चनी उन्को गल तिर पुरएको त उन्ले आँखा चिम्लीईन्न। यो देखेर मैले बिस्तारै दहिने हात लाई उन्को दुध तिर झरेन। अनी बिस्तारै त्यो तिघ्त टीसर्ट बहिर बाट नै उन्को दुध सुम्सुम्यौन थालेन। उनी त ईीस्स्स्स्।।।।।स्स्स्स्स्स्स्।।।ीएेईूउु।।।।जस्त आवाज निकल्न थालिन्न। मेरो लदो दौरो जस्तो पुर कडा र थदो भाईसकेको थियो तेसैले मैले मेरो लदोले उन्को धन्ध म घोचिन्दिन्एन। अनी उन्को दुध मोल्न थालेन। 
बिस्तारै उन्लाई मेरो मुख तिर फर्कएन र च्वप्पै उन्को मुख्मा मेरो मुख जोदेर किस्स गर्दै दहिने हात्ले दुध मोल्दै देब्रे हात ले चन्ही उन्को शरीर सुम्सुम्यौन थाले। एसरी बिस्तारै मैले मेरो देब्रे हात लाई उन्को पन्त सम्मा पुर्यएन। उन्को मुख्मा किस्स गर्दिऐ दहिने हात्ले दुध मोल्दै देब्रे हात्ले बिस्तारै उन्को टीसर्ट माथि सरेर एकदम काउकुती लग्ने परले बिस्तारै उन्को नैतो चलाऊन थालेन। कहिले कही चाँही चोर्नी आउन्ल लाई बिस्तारै उन्को पन्त भित्र चिरौने प्रयास गर्थेन तर उन्को त्यो तिघ्त पन्त को करण ले गर्द असफल थुन्थेन। यो क्रम कारीब दस्स मिनट जती रहयो होल 
अब उनी पुरै एमोतिओन म आएको जस्तो लगो तेसैले मैले बिस्तारै उन्को टीसर्ट उतरिदिएन। अब उनी मात्रै ब्र र पन्त म थीईन्न। अनी फेरी मैले बिस्तारै ब्र बहिर बाट नै दहिने हात्ले मज्जले दुध मध्दै देब्रे हात्ले उन्को पन्त को तन्क खोलिदिएन। तेस्पची बिस्तारै मुख्बाट किस्स गर्दै उन्को नैतो सम्मा पुगेन। फेरी किस्स गर्दै उन्को खुट्टाको आउन्ल हरु किस्स गर्दै फ्वत्तै उन्को पन्त उतरिदिएन। अब त उनी मात्रै ब्र र उन्देर्वेअर म मात्रै थीईन्न। उन्को मुख्बाट अनयसै 
उम्म्म्म्म्।।।।।।ीईीस्स्स्स्।।।।ाअा।।।ह्ह्हुउुउुउुउु।।।ह्हीएीए।।।।।।।।स्स्स्स जस्ता आवाज निस्किरहेक थिए। फेरी मैले बिस्तारै उन्को ब्र पनि खोलिदिएन र उन्को मुख्मा किस्स गर्दै एउटा हात्ले दुध मोल्दै अर्को हात्को आउन्लले पेन्ती बहिर बाट नै उन्को त्यो कलिलो पुती सुम्सुम्यौन थालेन। उन्को पुती त पुर भिजेको रहेछ। अनी मैले बिस्तारै उन्को पेन्ती भित्र आउन्ल चलाऊन थालेन। उनी अाअह्हाअी।।।ुउुउ आएीएे।।ैयाअ।।ूओू।।।।दुध्यूओू।।।।जस्त आवाज निकल्दै थीईन्न। मैले चन्ही त्यो आवाजलाई इग्नोरे गर्दै चोर्नी आउन्ललाई उन्को पुतिको प्वल म चिरौने कोशीस गरेन तर चिर्दै चिरेन। उनी दुख्यो भनेर रुन्दै थीईन्न 
तेस्पची मैले उन्को पेन्ती पनि खोलिदिएन। मैले पनि चित छिटो आफ्नो पुरै कपद खोलेन। अब हामी दुबइ जन जन्मा जात नग्न अबस्त म थियौन। अनी मैले मेरो लदोले उन्को पुतिको ओरिपरी रगद्न थालेन। तेस्पची उन्को पुतिबाट निस्केको पनि सबै मैले खाएएीदिएन। मेरो जिब्रोले बिस्तारै उन्को पुती रगद्न थालेन। एसो गर्द उन्लाई बदो मज आएछ क्यारे। म पनि तिम्रो लदो खन्छु नि। भनिन। तेस्पची मैले उन्को मुख्मा मेरो लदो लाई हलिदिएन। उन्ले त भोकएको शिम्हिनी जसरी मेरो लदो चुस्न थालिन्न। मलाई पनि एसो गर्द खुब मज अैइरहेको थियो अनी मैले भने अब मेरो भाईलाई तिम्रो तल्लो मुख्मा हलिदेउन त? उन्ले हुन्छ छिटो चिरौनु होस्न मेरो पुती च्यती दिनुहोस् न प्लिज। मेरो पुतिको सेअल तोदिदिनुहोस्न। भन्दै उम्म्म्।।।एओू।।।ह्म्म्म्।।।।।ज्जूऊ।।।।।यम्म्म्मीई।।।।जस्त आवाज निकल्दै छिटो छोटो मेरो राजा। 
तेस्पची मैले पनि हत्तन पत्त मेरो लदो लाई उन्को पुतिमा चिरएन तर उन्को पुतिले तेत्रो पनि फ्यक्द पनि कत्ती पनि चिरेन। मेरो लदो नचिरे पछी मैले मेरो लदो लाई फेरी उन्को मुख्महलेर मजले चुस्न लगएन अनी मजले मेरो लदोमा तेल दले र फेरी उन्को पुतिमा चिरौने प्रयास गरे। एस पटक भने अलिकती चिरेको क् थियो। उन त ऐय।।। मरे ममी भन्दै रुन थालिन्न्।हुन पनि उन्को पुती एकदमऐ तिघ्त थियो। उन्को पुती बाट रगत बग्न थालेको थियो। मलाई दाँया लगेर आउन थालयो। फेरी सोछे एस्तो तिघ्त पुतिमा आफ्नो लदो चिरौने अबसर अर्को पटक पहिन्छ य पहिदैन। एस्तो मौका पएको बेला म लदो लाई उन्को पुती भित्र पुरै नचिरैकन त कहन छोड्नु नि भनी। उन्को मुख्मा मेरो मुख जोदेर उन्लाई चुप गरएन। 
फेरी मैले मेरो लदोलाई मज्जले धक्क दिएको त मेरो लदो पुरै उन्को पुती भित्र चिर्यो। उन्को पुती बाट ख्वाकह्वल्ती रगत बगिरहेको थियो। उन्ले शरीर हल्लाउन्दै चल्दै थीईन्न उनी रुन पनि सक्दिन थीईन्न किनकी मेरो मुख्ले उन्को मुख मजले थुनिएको थियो। शायद उन्लाई धेरै खपिनस्क्नु दुखेको थियो। म पनि क् काम, पुरै निर्दयी भएर पुर दन दन्न। दिन थाले। मैले मजले मेरो लदोलाई उन्को पुती भित्र बहिर गर्न थालेन। एसरी कारीब अध घण्टा जती लदो लाई उन्को पुती भित्र बह्हिर गरेपची उन्को पुतिबाट रगत पनि बग्न छोड्यो। अब त उन्लाई पनि दुख्न च्द्ये जस्तो थियो किनकी उन्ले पनि तल बाट मलाई साथ दिन थालेकी थिन्न। तेस्पची उन्को मुख्बाट मेरो मुख हतएर। उन्को दुध चुस्दै डाँडान्न दिन थालेन। उनी उुउु।।।।।।ूओू।।वोव्व्।।।।क्य।।।म्माज्जाअ।।।।अझ भित्र।।।मजले।।।छिटो।।।छिटो।।।मेरो राजा।।।मेरो पुतिको प्वल ठुलो पारीदेउ।।।।।।भनी अनयसै बर्बरौन्दै थीईन्न। एसरी कारीब ४५ मिनट जती चिकेपची हामी दुबजन सिथिल भएउन। अनी उनी मेरो लदोलाई मुख्मा हलेर मैले उन्को पुती चत्दै लम्पसर लगेर सुत्एउन। कतिबेला हामी निदौन पुगेउचौन पत्तै भएन। 
रोजिन आएर पनि सुश्मको दुध सुम्सुम्यौन्दै मेरो लदो चुसिरहेकी रहेचिन्न। रोजिनको यो स्पर्सले हामी दुबइ जन बिउँझीएउन। अनी रोजिनले भनिन्न। अब बुझेउ किन मैले तिमीलाई एक्कासी फोन गरेर यहाँन बोलएको। म्म्म्म्म्।।तिमिले पनि गरिसक्एउ रोजिन।।। य।।।सो आइ कल यू तूओ तो हवे एनोउघ हेअवेन्ली फुन।।।।। ल ल छिटो अब औन्ती पनि आउने बेला भयो अब चित्छिटो यो कपद धुनु पर्छ भनी रोजिन र सुशमा बथ्रूम म तन्न धुन गये अनी म चन्ही टि.भी हेर्न थाले।

मालिस गराउदा


घरमा आमा लाई सहयोग गर्न को लागि आजकल ३० बर्से १ भान्छे भनेर आईमाई राखेका छन । त्यो आइमाई को उमेर ३० बर्ष भय पनि देख्दा २२-२४ कि लाग्ने देखिन्छ ।मेरो उमेर खाली १५ भय पनि म भने खाई खेली हुर्केको जवान नै भयको थिय ।त्यो भान्छे आइमैइ ले मलाई सानु बाबु भन्थी ।त्यो आईमाई को नाम शान्ता हो ।हामी मा प्राय धेरै बोलचाल नभय पनि मेरो मनमा कतै कतै शान्ता सँग सेक्स गर्ने चाहाना बधेको थियो । तर घरमा त्यस्तो अवस्थाको शृजना नै भयको थियन कि म शान्ता सँग सेक्स गर्न सकु । मैले भित्र भित्र दिमाग लगाउदै थिय ।तर पनि कुरा मिलेको थियन ।शान्ता पनि बुढो ले छोडेको हुनाले पहिला चाखेको स्वाद त भुलेकी छैन होला जस्तो लाग्दै थ्यो । प्राय रातमा मेरो टाउको दुख्यो भने , म आमा लाई टाउको थिच्न भन्थे ।आजकल पनि म राती राती टाउको दुखेको बाहाना मा टाउको मिच्न भनेर म आमालाई बोलाई रह्नेथे ।आमा आउनु हुन्थ्यो । कतै शान्ता लाई आमा ले मेरो टाउको थिच्न पठाउनु हुन्छ कि भनेर म प्राय टाउको दुखेको बाहना गर्थे तर पनि मम्मी नै आयार मेरो टाउको थिचिदिनुहुन्थ्यो । मैले मौका हेरिरहेको थिय आमा को यकदिन खुट्टा मर्केर हिड्न नै नहुने भएको थ्यो । उहालाई नै म र शान्ता मिलेर रुममा पुर्यायका थियौ । बेलुका खाने पनि शान्ता ले नै आमा लाई रुम मा नै पुर्याई । हामी सुत्ने तर्खर गर्न थल्योउ ।कारीब आधा घण्टा पछी मैले आज नाटक गर्न थाले । मैले मेरो टाउको दुखेको कुरा आमा लाई चिच्यायार भने आमा ले आफु त उठ्न नै नसक्ने भनेर उहाको नै कोठा मा बोलाउनु भयो । मैले पनि अरु बहना बनाय र भने आज त चक्कर पनि लागेह छ । आमाले आज शान्ता लाई बोलाउदै दबाइ पानी सहित टाउको मिच्न भनेर पठाई दिनु भयो ।
शान्ता आउने बित्तिकै मेरो त ज्यान नै सन्केर आयको थियो । शान्ता ले दबाई खानु भन तर मैले त्यही राख म पछी खाउला भने । अनि उस्ले मेरो सिरानी पट्टी बस्दै टाउको धेरै नै दुखेको हो भने त दबाई खानु न त कान्छा बाबु भनेर मेरो टाउको मालिस गर्न थाली ।म मेरो ओछ्यान मा नि सुती राखेको थिय ।
केहि छिन टाउको दबाय पछी मैले बाहान गरे मेरो त खुट्टा पनि दुखिरहेको बाटय र खुट्टा पनि मालिस गर्न भने । उस्ले हुन्छ भनेर मेरा खुट्टा मसार्न थाली ।मेरो अब सारीर को तापक्रम बढ्न थालेको थियो ।पहिलो पटक कुनै आईमाई को हात सल्बलाउदा मेरो ज्यान नै सिरिङ्ग भयको थियो भने लाडो ठन्कन लाई दाउ गर्दै थियो । बाबुको ज्यान त कती तातो ज्वरो आको छ कि के हो भन्न थाली शान्ता । मैले भने ज्वरो त आको छैन बरु माथी तिर दुखेको छ ।मैले शान्ता लाई अलि माथी तिर पनि मालिस गर्न भनेर खुट्टा फट्ट्याय ।उस्ले कता कता दुखेको छ भनेर मेरो तिघ्रा को बिच मा पनि मालिसा गर्न थाली । मेरो लाडो ले थाम्न सकेन त्यो त ठाडो भएर मेरो अन्डर्वियार नै उचालेर खडा भो । शन्ता पनि यक पटक स्वाद लिई सकेकी मान्छे यहाँ पनि दुखेको छ भनेर मेरो लाडोको फेद मा मुसार्न थाली । अ अलि माथी मैले भने । उस्ले अब मेरो लाडो लाई नै समायार हल्का तल माथी गर्न थाली । अब मेरो पनि बाध टुट्यो । मैले पनि सान्ताको दुध मा दुबै हात ले च्याप्प समातेर भने तिमीलाई दुखेको छैन शान्ता भने । दुख्छ नि मेरो कस्ले मालिस गरिदिन्छ र भन्न थाली शान्ताले । तिम्रो बुढो ले मालिस गर्दैन र भनेर मैले कुरा बढय । उस्को बुढो त बिहे भयको ५ महिना म नै फेरी अर्की कान्छी लेरायर शान्ता लाई छोडेर हिडेको रे । अब मैले धेरै खप्न सकिन अब म उठे अनि शान्ता लाई बेड मा पल्टाय र उस्को म्याक्सी खोली दिए मेरो पनि पेण्टी खोले अब मैले शान्ताको दुध माद्डै चुस्न थाले भने उस्ले मेरो लाडो मुसार्दै थिइ ।मेरो लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु भई सकेको थियो ती दुधका पोका हरु कसिला अनी पोटिला थिए अनी मेरो यी भोकाएका हात हरु बिस्तारै ती पोटिला पोटिला अनी सार्हो भएका दुधको मुन्टो तिर सल्बलाउदै जान्छ अनी शान्ता केही बोल्नै सकिन्न शान्ता मजा लिदै जान्छे अनी आवाज दिन्छ अह… अह.. स्स्स. दुबै हातले शान्ताको दुधको पोका पालै पालो माड्न थाले । लाई पनि निकै मजा आए जस्तो थियो , सान्ता “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै मसार्न थाली. बिस्तारै मैले मेरो मुख सान्ताको दुध निर लगे अनि चुस्न थाले । । दुईटै दुध पालै पालो चुस्न थाले । म जति जोशमा दुध चुस्थे सान्ता त्यती कराउथी । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ, म पनि कस्सी कस्सी दुधको पोकाहरू चुस्न थाले । १० मिनेट जति चुसे पछि म उठे अनि शान्ताको पेन्टी खोले र मेरो पनि सबै लुगा खोलि नांगो भए । शान्ताको दुबै खुट्टा फट्याएर शान्ताको पूती निर मुख लगे । शान्ताको पुती पुरै पानीले भिजेको थियो । पुती वरीपरी छ्याप छ्यापी भिजेको थियो । मैले शान्ताको पुतीको पानी चाट्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै जिब्रोले शान्ताको पुतीको टीसी चलाउन थाले । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽऽ, य ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽऽ , शान्ता निकै ईमोशनमा आएर कराउन थाली । म पनि के कम थिए र कहिले जिब्रोले टीसी खेलाउथे , कहिले बिस्तारै टोकिदिन्थे , कहिले दुधको मुण्टा चुसै झै गरी चुसिदिन्थे । मेरा हरेक चुसाई अनि टोकाईमा शान्ता मदहोश हुन्थिन , म पनि जोशमा सो क्रमलाई निरन्तरता दिदै थिए . म जुरुक्क उठे अनि किस गर्दै मैले मेरो दुई औला शान्ताको पुतीमा छिराएर खेलाउन थाले. सान्ता “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै चाक उफार्न थाली ।
अब शान्ता ले मेरो लाडो उसको मुख भित्र हालि । मलाई त के भयो भयो , यस्तो आनन्द त जिन्दगीमा महसुस गरेको थिईन । “अब बिस्तारै बिस्तारै चुस्दै लाडोलाई भित्र बाहिर गरन थाली । बरफ खाको झै गरी उनले मेरो लाडो चुस्न थाली । धेरै मजा आईरहेको थियो । शान्ता निकै मग्न भएर मेरो लाडो मजाले भित्र बाहिर गर्दै चुस्न थाली । कहिले जिब्रोले लाडोको टुप्पो खेलाउथी त कहिले पुरै लाडो मुख भित्र हालेर चुस्थी । करीब करीब १० मिनेट जति चुसेपछि .मैले पनि मेरो लाँडो शान्ताको पुतीमा छिराए । अनि मेरो लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाले । त्यसपछि मैले आफ्नो चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । बल गरी गरी धक्का दिन थाले । शान्ता पनि तल बाट धक्का दिई मलाई सघाउन थाली । मलाई पनि शान्तालाई चिक्न असाध्यै मजा आई रहेको थियो । १० मिनेट जति उतानो पारेर चिके पछि , म उठे अनि शान्तालाई खाटबाट तल झारे । अनि शान्तालाई घोप्टो पार्न लगाए अनि दुबै हात खाटमा टेक्न लाए । शान्तालाई घोप्टो पारे अनि मेरो लाँडो फेरि पुतीमा छिराए । बल गरेर एकै चोटि ल्वाम्मै मेरो सबै लाँडो शान्ताको पुतीमा छिराए । “ऐयाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , अलि बिस्तारै गरन” शान्ता कराउन थाली । थालीको पीडाको कुनै वास्तानै नगरी म बल गरी गरी चिक्न थाले । शायद अब दुखाई कम भएछ , थाली कराउन छोडी र हल्लाई हल्लाई मलाई चिक्नमा साथ दिई । यसरी चिक्दा झनै मजा आउन थाल्यो । मैले बल गरी गरी चिक्न थाले , शान्ता पनि मजा लिई लिई सुस्केरा हाल्न थाली “आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽ सीसीसीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” १० मिनेट जति यसरी चिके पछि मेरो माल झर्ने सकेत मेरो लाँडोले दियो । “। १०-१५ पटक धक्का दिए पछि , मेरो लाँडोले सबै माल पुती भित्र ओकलीदियो । म केहि बेर हल्लिदै बसे , । त्यस पछि म पुरै थाके अनि शान्ताको ढाँडमाथी नै घोप्टो परेर सुते । त्यो रात नै मैले कारीब ४ बजे सम्म पाच पटक चिके होला शान्ता लाई । तसा दिन देखी राती राती शान्ता नै मेरो कोठा मा आउत्थी । हामी ढुक्क ले रात भरी नै चिकामारी खेली रहन्थ्योउ । यसरि मेरो २ बर्ष जती त शान्ता लाई चिकेर बित्यो ।